Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Penningmeester: F.Schweinsberg

Email: penningmeester@vliegclub-zuid-ginkel.nl

                              

AANVRAAG LIDMAATSCHAP VLIEGCLUB ZUID GINKEL

Voor nieuwe leden geldt een proeftijd van 1 jaar.

Naam                                  :

Voorna(a)m(en)             :                                                     Roepnaam           :

Geboortedatum               :                                                     Geboorteplaats :

Straat + Huisnummer  :

Postcode                            :

Woonplaats                      :

Tel.nr.                                 :                                                     Mobiel.                 :

Bank(giro)nr.IBAN       :

E-mail adres                     :

WA verz.                             :                            

Polisnr.                               :

 

Lid  K.N.V.v.L                  :  Ja/Nee   Nr.:     

Afdeling                              :

Vliegbrevet                        :  Ja/Nee                           In de Klasse: Zweef / Motor / Heli  / Jet

Kan zelfstandig vliegen :  Ja/Nee

 Exploitantnummer        :       

Reeds lid van vliegclub  :

 

Datum inschrijving         :

 

Opmerking                        :

 

 

U verklaart:

dat u €                          hebt overgemaakt op bankrekeningnummer 

NL32 SNSB0924822899 t.n.v. Vliegclub  Zuid  Ginkel  Ede  Gld.

Inschrijfgeld is gelijk aan 1 x de jaarcontributie almede contributie € 44,- voor de VZG en K.N.V.v.L. bijdrage van € 55,-

Voor de sleutel van de kist op het veld wordt € 7,- in rekening gebracht.

Voor jeugdleden tot het verenigingsjaar waarin je 16 jaar wordt;

Contributie € 13,50 voor de VZG en K.N.V.v.L. bijdrage van € 27,50

 (Bijdrage K.N.V.v.L. reeds betaalt bij andere club ja/nee)

Handtekening :

 

Dit  formulier  met aparte digitale foto  (JPG) en ondertekende verzekeringsverklaring zenden naar :

penningmeester@vliegclub-zuid-ginkel.nl

               

 

 

 

Verzekeringsverklaring

Ten behoeve van Vliegclub Zuid Ginkel.

 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende,_______________________________________________________________

 

lid van de Vliegclub Zuid Ginkel, dat hij / zij een verzekering heeft afgesloten voor Wettelijke Aansprakelijkheid voor derden, waarbij vliegen met modelvliegtuigen of het bedrijven van de Modelvliegsport met  modellen minder dan 25 kg niet is uitgesloten.

 

Deze verzekering is afgesloten bij (maatschappij)___________________________________________________

 

Polisnummer:____________________________

 

Voorts verklaart ondergetekende dat hij / zij de Vliegclub Zuid Ginkel van elke wijziging van deze verzekering op de hoogte zal brengen, die de aansprakelijkheid voor wat betreft Modelvliegen beïnvloedt. Tevens zal ondergetekende de Vliegclub Zuid Ginkel onverwijld en direct op de hoogte stellen van beëindiging van de verzekering.

De Vliegclub Zuid Ginkel behoudt zich het recht voor de polis te beoordelen ten aanzien van bovengenoemde aspecten en voorwaarden voor wat betreft de toestemming tot het modelvliegen op haar terrein te verbinden.

Vervolgens verklaart ondergetekende, dat hij / zij de Vliegclub Zuid Ginkel niet aansprakelijk stelt voor geleden schade veroorzaakt door, of met betrekking tot Modelvliegtuigen.

 

Getekende te:__________________________________  Datum:_____________________________________

 

 

Handtekening:_________________________________                                       

Inleveren bij de penningmeester

 

Print: AANVRAAG LIDMAATSCHAP VLIEGCLUB ZUID GINKEL