Contributie VZG en KNVvL 2020

Contributie VZG en KNVvL 2020

                                                    Veenendaal, 29-10-2019

Beste leden van Vliegclub Zuid Ginkel.

  1. Betaling van Contributie VZG en KNVvL 2020.

Voor seniorleden bedraagt de contributie voor de VZG € 38,- en voor de KNVvL € 52,-. Dus totaal € 90,-

(De algemene contributie voor de KNVvL (is naar verwachting) € 33,- en voor de afdeling € 19,-).

Voor jeugdleden (tot het verenigingsjaar waarin je 16 jaar wordt) bedraagt dit voor de VZG € 10,- en voor de KNVvL € 26,-. Dus totaal € 36,-

(Voor de KNVvL geldt: Juniorlid ben je tot 1 januari van het jaar waarin je negentien jaar wordt. Seniorlid is men vanaf het jaar waarin de leeftijd van negentien jaar wordt bereikt).

Voor donateurs € 25,- en ereleden  € 0,-.

Het bedrag kunt u over maken op rekening: NL32SNSB 0924822899 t.n.v. Vliegclub Zuid Ginkel te Ede. Bij de betaling graag uw lidnummer vermelden!

      2. Opzegging van lidmaatschap.

Wilt u uw lidmaatschap van de VZG en daaraan gekoppeld het collectief lidmaatschap van de KNVvL opzeggen, dan dient dit te gebeuren vóór 1 december 2019.

Opzeggingen van clubleden moet ik voor 1 december 2019 bij de KNVvL melden. Bij afmelding op of na 1 december 2019 bent u toch verplicht de contributie van de VZG en die van de KNVvL voor 2020  te betalen!

Nog vragen? Laat het me weten via het E-mailadres.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vliegclub Zuid Ginkel,

Frits Schweinsberg (Penningmeester).